skip to Main Content
L’Escola D’Art I Superior De Disseny D’Olot S’incorpora Com A Client De Zip Zap Social

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot s’incorpora com a client de Zip Zap Social

El creixement de Zip Zap Social en el sector de l’educació i la formació continua. Recentment hem sumat a la cartera de clients l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, l’única oficial d’art i disseny de les comarques gironines.

 

Es tracta d’un centre públic d’ensenyament d’arts i disseny post obligatoris (Batxillerat d’Arts, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i Estudis Superiors de Disseny) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i formen part de  l’Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny – ESDAP.

 

Amb un pla d’accions basat en el màrqueting digital, Zip Zap Social té com a objectiu incrementar els alumnes matriculats en alguns dels seus estudis.

Back To Top