skip to Main Content
Business Intelligence Per A Pimes: Converteix Les Teves Dades En Informació Decisiva

Business Intelligence per a pimes: converteix les teves dades en informació decisiva

Cada cop més empreses decideixen incorporar eines de Business Intelligence pels avantatges i beneficis que ofereixen. El Business Intelligence per a pimes és una solució pensada no només per ajudar l’empresa, sinó també els seus treballadors a millorar l’anàlisi de totes aquelles dades que genera l’organització i, així, permetre’ls prendre les millors decisions.

 

En què consisteix el Business Intelligence per a pimes?

El Business Intelligence per a pimes ofereix diferents solucions, simplement cada empresa i dins aquesta, cada departament utilitzarà aquelles que, pel tipus de treball que desenvolupen, siguin les més adequades. Engloben des de sistemes usats per al mesurament de dades corporatives i informes relacionats fins a aquells que també compten amb anàlisi, predicció i descobriment de dades. És a dir, el Business Intelligence es nodreix del Big Data.

Veurem un exemple. Imaginem que una empresa té diferents programes que recullen dades, des d’un CRM, Google Business, xarxes socials, un ERP, etc. Tot i que no sempre cal creuar les dades, creuar-les pot aportar informació molt interessant que pot ajudar a prendre grans decisions.

Les solucions de Business Intelligence permeten preparar informes de forma àgil i creuar les dades més interessants lliures d’errors i emmagatzemar-les amb les agrupacions que calgui (temporal, geogràfica, tipus de negoci, etc). D’aquesta manera, qualsevol informe o quadre de comandament que l’empresa pugui necessitar es pot extreure de manera senzilla i ràpida.

És per això que incorporar solucions de Business Intelligence per a pimes pot aportar grans avantatges i beneficis a aquelles empreses que decideixen incorporar-ho:

  • Incrementar el tiquet mitjà i augmentar la satisfacció del client. Si coneixes millor el client, tant l’actual com el potencial, és més fàcil optimitzar les campanyes de màrqueting. En funció d’aquest coneixement, es poden desenvolupar campanyes més personalitzades, adaptades a les necessitats del client, maximitzant el ROI gràcies a l’anàlisi de la demanda estimada.
  • Identificar noves oportunitats de negoci. Analitzar diferents dades creuades permet identificar les tendències i els patrons de comportament del consumidor. 
  • Millorar el rendiment dels productes. Optimitzar recursos a través del desenvolupament d’estratègies basades en resultats històrics i prediccions a través del forecasting. A més de prendre decisions ràpides que permetin disminuir les pèrdues.
  • Visualitzar el compliment dels pressupostos de les diferents àrees del negoci. Aquests sistemes permeten avaluar constantment la productivitat a través de l’anàlisi continuada dels informes.

En definitiva, el Business Intelligence per a pimes ajuda a detectar patrons de comportament (tendències) i a prendre decisions que permetin adaptar millor els productes o serveis a les necessitats del client i/o anticipar-se a determinades situacions. I ho fa a través de l’anàlisi de dades qualitatives i quantitatives preses de diferents fonts o orígens de dades (SQL, MySQL, fitxers Excel, llistats on-line, estudis de mercat…) per analitzar, creuar i relacionar dades amb agilitat i simplificar els processos de presa de decisions a partir de gràfics i KPIs (indicadors de rendiment) molt visuals. Tot plegat, acompanyat d’una dosi d’intel·ligència artificial i machine learning.

 

Smart Panel, Business Intelligence per a pimes

Smart Panel és una solució de Business Intelligence per a pimes especialitzada en els sectors turístic, automoció i sanitari. Aquest sistema ofereix en un mateix panell, de forma visual i gràfica, diferents dades presentades de tal manera que qualsevol persona amb coneixements informàtics o sense pugui extreure’ls i analitzar-los. D’aquesta manera, es poden detectar variacions de tendències per poder prendre decisions fonamentades en dades concretes, i no pas en apreciacions subjectives o en la intuïció.

Així mateix, també permet connectar aquestes dades amb sistemes predictius fonamentats en intel·ligència artificial. Per això, atenent un model matemàtic entrenat basat en els històrics de venda i tendències contribueix a una millor organització dels departaments implicats. És a dir, és una plataforma intel·ligent per gestionar el negoci de forma eficient que, alhora, també obre possibilitats per trobar noves oportunitats de negoci.

Amb Smart Panel tens la facturació, bases de dades i sistemes de gestió en un mateix lloc. Per això s’estalvia temps i diners. A més, el sistema de Visual Data Intelligence permet resoldre de forma ràpida els dubtes que pugui tenir la persona que consulta les dades. També facilita informes diaris per a un seguiment millor de l’evolució de l’empresa, així és més fàcil identificar què funciona i què no.

 

 

A Zip Zap Social, com a agència especialitzada en màrqueting digital per a petites i mitjanes empreses, oferim diferents solucions tecnològiques adaptades a les necessitats de cada negoci. Ara amb els ajuts del Kit Digital, que contribuiran a la transformació digital de moltes empreses, és un bon moment per a descobrir eines com aquest software de Business Intelligence para pymes que pot ser una despesa elegible dins del programa.

 

 

RESERVAR ASSESSORAMENT

 

MÉS INFORMACIÓ

Back To Top