skip to Main Content
Estratègies De Màrqueting Digital Per Al Sector Educatiu

Estratègies de màrqueting digital per al sector educatiu

La baixa natalitat i l’alta competència dins del sector educatiu s’han convertit en dos dels factors que més preocupen a les institucions educatives. Mentre en educació obligatòria ens trobem aquestes dues casuístiques, en la no obligatòria i en la no reglada també s’hi suma el fet que, l’oferta està cada cop més diversificada. Per això és important definir i preparar amb temps aquelles accions que us permetran assolir els vostres objectius, ja que el procés de cerca d’informació comença mesos abans de prendre una decisió. Per tant, el timming juga un paper crucial, així com les estratègies de màrqueting digital per al sector educatiu que definim de la següent manera: planificació, captació i fidelització.

 

Planificació estratègica i Pla d’Accions

La planificació estratègica agrupa l’estratègia i les accions que es desenvoluparan i que ajudaran a assolir els vostres objectius. Per donar forma a aquest document base, és imprescindible realitzar un treball d’investigació i anàlisi de diferents dades. Per preparar-lo, un dels primers exercicis serà l’autoanàlisi. D’aquesta manera es podrà determinar aquells elements de valor que fan que la vostra marca i productes siguin únics, diferencials. Per això és necessari revisar quines són les vostres debilitats i fortaleses, quines amenaces són presents, així com les oportunitats. Aquest primer exercici ha d’anar acompanyat de la informació que ens proporcionen les següents preguntes: Què oferim? Què ens fa ser especials? Quin tipus d’alumnes busquem? A quins canals els podem trobar?

 

D’aquesta manera, podrem determinar els objectius als quals es vol arribar des d’una perspectiva realista. Considerant que el màrqueting educatiu engloba totes les accions que poden desenvolupar-se per captar l’atenció del públic objectiu, convertir-lo en alumne i fidelitzar-lo. Per exemple, entre els objectius que podem marcar, es podrien trobar els següents:

  • Augmentar la reputació, la notorietat i posicionament del centre educatiu.
  • Incrementar el nombre de matrícules.
  • Fidelitzar a l’alumnat actual.

Dins d’aquesta primera fase d’anàlisi també és rellevant fer benchmarking. És a dir, analitzar la competència i les bones pràctiques dins del sector en centres de similars característiques. Per agrupar tota aquesta informació i tota la resta per transformar-la en el Pla d’Accions, el qual determinarà el pas a pas que seguirem per assolir els objectius. També fixarem les KPIs que ens ajudaran a mesurar les accions desenvolupades.

 

Captació d’alumnes i increment de matrícules

Aquest podríem dir, és un dels objectius per excel·lència de qualsevol centre educatiu i actualment hi ha dos factors que hem de tenir especialment en compte: la digitalització dels futurs alumnes i pares, combinada amb l’àmplia oferta educativa. La qual, en estudis superiors que ofereixen universitats, centres de negocis o alguns instituts, el desenvolupament pot tenir lloc presencialment, online o en formats blended. Tampoc podem obviar la gran quantitat de plataformes formatives independents com Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, entre altres, que ofereixen cursos específics a l’abast de tothom. 

 

Per això, en el moment en el qual ens trobem és imprescindible distingir-se digitalment, tenir clara la nostra proposta de valor i el públic al qual ens dirigim o ens volem dirigir.  Però, com podem organitzar una estratègia de captació d’alumnes? Anem pas a pas. Primer de tot hem de tenir present que, com comentàvem a l’inici, la cerca d’informació comença mesos abans de prendre una decisió i que l’alumne o la seva família passarà per diferents fases:

1) Reconeixement d’un problema o necessitat (l’inici o la continuació dels estudis)

2️) Cerca d’informació (els alumnes i les famílies inicien el treball de recopilació d’informació)

3) Avaluació d’alternatives (anàlisis de pros i contres de cada centre educatiu)

4️) Decisió de compra (es formalitza la decisió)

5️) Comportament postcompra (fidelització de l’alumnat)

 

Un exemple pràctic, el cas de Joan.

 

Cada fase s’ha de treballar correctament, amb uns continguts adients i amb una estratègia que ajudi a posicionar el centre sota els conceptes que ens interessen. Tot aquest procés va més enllà de publicacions a xarxes socials o la creació de continguts de valor per al blog que donin resposta a les inquietuds d’alumnes i famílies. Hi ha molts altres elements que són importants de treballar en paral·lel, com el posicionament local a través d’eines com Google My Business i Listings o la inversió publicitària en aquelles plataformes digitals en les quals es troba i busca informació el nostre públic objectiu. 

 

No ens oblidem que aquestes persones interessades que contacten amb el centre en les fases 2 i 3 requereixen un seguiment adequat, si no les volem perdre. En aquests moments estan rebent els impactes d’altres centres educatius amb una proposta similar, i nosaltres els hem d’enlluernar. Hem de ser capaços de presentar-nos com la millor opció per al futur alumne. 

 

Fidelització de l’alumnat i/o la seva família

La fidelització és un dels punts que molts centres educatius obliden un cop els alumnes han fet la matrícula. Però és un dels aspectes més valuosos a treballar. Primer, perquè els alumnes viuen en primera persona l’experiència d’estudiar al nostre centre i poden convertir-se en ambaixadors de la nostra marca. Segon, perquè segons el tipus d’estudis ens interessa la seva continuïtat al centre o, finalitzats els estudis, que puguin realitzar una formació complementària.

 

L’estratègia a seguir en aquest punt, pot esdevenir molt diferent segons el tipus de centre educatiu. Entre la gran varietat d’opcions, podem destacar-ne tres:

  • Gravació i producció de vídeos testimonials d’alumnes o ex-alumnes que ressaltin els valors de la marca i producte. Dels quals se’n pot fer difusió a través de canals com la mateixa pàgina web o les xarxes socials com YouTube, Instagram, etc. Dos exemples: Escola de Música Creu Alta (Sabadell) i Escola de Música Sant Gervasi (Barcelona).
  • Oferir activitats complementàries i exclusives per als alumnes i les seves famílies organitzades des del mateix centre o en col·laboració amb altres entitats. I oferir-les d’una forma personalitzada (per això és imprescindible comptar amb una base de dades ben segmentada que permeti fer accions d’email màrqueting, per exemple). 
  • Treballar la satisfacció dels alumnes (i les seves famílies) i la millora contínua a través de qüestionaris online. Aprofitar aquest recurs per analitzar el grau de satisfacció, implementar millores i comunicar-les (fer valdre l’opinió dels alumnes). 

Aquestes estratègies de màrqueting digital per al sector educatiu, a més a més, ajudaran a millorar la reputació i notorietat del centre i estimularan el sentiment de pertinença de l’alumnat, afavorint la seva fidelització. 

 

Quan la demanda baixa i puja l’oferta és imprescindible crear una proposta de valor única. Per això, el màrqueting educatiu és tan important en el context actual per tots els centres educatius, siguin públics, concertats o privats, i aplicat a tota mena de centres de formació reglada o no reglada: des d’una llar d’infants a la universitat, una acadèmia, una escola de música o de dansa…

 

A Zip Zap Social comptem amb més de 8 anys d’experiència en el sector, fet que ens ha permès forjar el nostre propi mètode i posicionar-nos com una agència especialitzada en màrqueting educatiu a Barcelona. Bagatge que ens permet oferir unes estratègies de màrqueting digital per al sector educatiu adaptades a cada centre, sigui quina sigui la naturalesa.

 

 

RESERVAR ASSESSORAMENT

DESCOBREIX EL #MÈTODEZIPZAP

Back To Top