skip to Main Content
El Futur Passa Pel Màrqueting De Continguts

El futur passa pel màrqueting de continguts

Sense pretensions de profetitzar el futur a llarg termini, si que podem confirmar les tendències actuals del màrqueting.
 
I una que ens apassiona i a la qual prestem la màxima atenció des de la nostra agència, és el màrqueting de continguts. Les històries que podem explicar de les empreses a partir dels seus valors de marca i de producte.
 
Per què el màrqueting de continguts?
 
Vivim en un món digital, no només digital, però on el digital està absolutament present i ens condiciona.
 
La interacció entre el consumidor i el venedor ha disminuït.
 
Fixin-se en el procés de venda d’un cotxe, en el qual, en un procés d’unes 23 setmanes (entre la necessitat i la compra del vehicle), són 19 les setmanes absolutament digitals i només 4 les que el consumidor dedica a visitar concessionaris i provar cotxes.
 
Zip Zap, apostem per impulsar la personalitat de les empreses.
 
El potencial client ha de posar cara a l’empresa, ha de conèixer la seva història. L’empresa ha de generar connexions amb les seves audiències, generant contingut a partir dels interessos d’aquestes. 
 
No podem generar marques sense rostre ni personalitat. Hem de narrar els valors de marca, dels seus productes i/o serveis, de la seva destinació o localització.
 
Hem de generar coherència en el relat. Hem de combinar -en els relats de marca- elements dels objectius empresarials, dels valors de marca i dels seus productes o serveis i pensar que ens dirigim a diferents públics objectius, tenint sempre en compte els milers d’interessos diferents que amaga cada públic objectiu. 
 
Resulta fonamental, abans de començar amb la creació de continguts, crear la planificació estratègica en comunicació i màrqueting de cada empresa.
 
En aquesta planificació s’han de descriure els objectius, els valors de marca, els valors de producte o servei, els diferents públics objectius i l’anàlisi dels interessos d’aquests, realitzar un benchmarking (com a mínim digital), estudiar les paraules clau i crear els missatges principals i secundaris, que, posteriorment, hauran de desenvolupar-se en el pla d’accions.
 
Es tracta d’un treball inicial, però no estàtic i immòbil, perquè els resultats obtinguts en l’execució del pla d’accions ens han de portar a un procés de valorització i de presa de decisions.
 
No hem de tenir por a modificar allò que inicialment hem descrit. Si l’anàlisi de l’execució de les accions ens indica que els missatges que llancem no són els adequats o que uns tenen més èxit que uns altres, per què ens quedarem quiets i mantindrem una estratègia que no funciona? 
 
Resumint: el contingut és el rei i el futur del màrqueting. Hem de preparar una estratègia inicial, però si les dades i la seva valorització ens indiquen que podem obtenir millors resultats amb altres continguts, aquests han de modificar-se.
Back To Top